ღონისძიებების სია

ღონისძიების დასახელებასოფელითარიღისთ:წთ
შეხვედრა სიმინდის მასივების მფლობელებთან.დაბა ჩოხატაური17.04.201914:0046
შეხვედრა სიმინდის მასივების მფლობელებთან.სოფ. ოზურგეთი17.04.201917:0045
შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან. (პირველი ნაწილი)ქალ. აბაშა18.04.201910:001035
შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან. (მეორე ნაწილი)ქალ. აბაშა18.04.201911:001036
შეხვედრა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა18.04.201912:001037
შეხვედრა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა18.04.201913:001038
შეხვედრა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა18.04.201914:001039
შეხვედრა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა18.04.201915:001040
შეხვედრა სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა18.04.201916:001041
შეხვედრა აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა18.04.201917:001042
შეხვედრა სამტრედიის მუნიპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებთან.ქალ. აბაშა19.04.201910:001043
შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებთან.ქალ. აბაშა19.04.201911:001044
შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებთან.ქალ. აბაშა19.04.201912:001045
შეხვედრა ქუთაისის დაწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებთან.ქალ. აბაშა19.04.201913:001047
შეხვედრა რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის სოფლის წარმომადგენლებთან.ქალ. აბაშა19.04.201914:001046
31 - 45, სულ 225 ჩანაწერი