პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 30.09.2022

 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ალამბარი / 4
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. გვარა / 4
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. მუხაესტატე / 3
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ქობულეთი / 6
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ციხისძირი / 3
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ხალა / 4
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ხუცუბანი / 5
 • აჭარა ქობულეთი ქალ. ქობულეთი / 2
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. სანახშირე / 1
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. შროშა / 5
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. ნახშირღელე / 4
 • იმერეთი საჩხერე სოფ. საირხე / 1
 • იმერეთი ტყიბული სოფ. ცუცხვათი / 5
 • რაჭა ამბროლაური სოფ. სადმელი / 3

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 01.10.2022

 • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. აჭარისწყალი / 4
 • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. კირნათი / 4
 • გურია ოზურგეთი სოფ. ნაგომარი / 2
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. საზანო / 6
 • იმერეთი საჩხერე სოფ. ჩიხა / 1
 • იმერეთი წყალტუბო სოფ. ფარცხანაყანევი / 1
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. სარქველთუბანი / 3
 • იმერეთი ხარაგაული სოფ. წყალაფორეთი / 5
 • იმერეთი ხონი სოფ. დედალაური / 4
 • იმერეთი ხონი სოფ. ზედა კინჩხა / 2
 • იმერეთი ხონი სოფ. ძეძილეთი / 5
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. საჩინო / 5
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. ჯგალი / 5

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 02.10.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 03.10.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 04.10.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 05.10.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 06.10.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა