პრეპარატით დამუშავების დღევანდელი დღის განრიგი 02.10.2020

 • აჭარა ქობულეთი სოფ. გვარა / 5
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ქობულეთი / 6
 • აჭარა ხელვაჩაური სოფ. კირნათი / 5
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. გოდოგანი / 7
 • იმერეთი წყალტუბო სოფ. რიონი / 6
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. კაცხი / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. გეზათი / 3
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. ნაესაკაო / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. ნორიო / 5
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. სუჯუნა / 1
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ბაში / 2
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. კორცხელი / 5
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ნაცატუ / 2
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ჩხოუში / 4

პრეპარატით დამუშავების ხვალინდელი დღის განრიგი 03.10.2020

ხვალინდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების ზეგინდელი დღის განრიგი 04.10.2020

ზეგინდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა