პრეპარატით დამუშავების დღევანდელი დღის განრიგი 19.07.2018

 • აჭარა ბათუმი ქალ. ბათუმი / 1
 • აჭარა ქედა სოფ. პირველი მაისი / 2
 • აჭარა ქედა სოფ. ქედა / 1
 • გურია ოზურგეთი სოფ. მერია / 6
 • გურია ოზურგეთი სოფ. ჯუმათი / 3
 • გურია ჩოხატაური სოფ. გორაბერეჟოული / 1
 • გურია ჩოხატაური სოფ. გუთური / 1
 • გურია ჩოხატაური სოფ. დაბლაციხე / 2
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ზემო ფარცხმა / 3
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ზოტი / 1
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ხიდისთავი / 3
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ნერგეეთი / 4
 • იმერეთი ვანი სოფ. სულორი / 4
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. ნაბაკევი / 4
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. ღანირი / 4
 • იმერეთი წყალტუბო სოფ. გეგუთი / 3
 • იმერეთი ხონი სოფ. ნახახულევი / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. სამიქაო / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ანაკლია / 5
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ახალკახათი / 7
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ინგირი / 7
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. შამადელა / 1
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. აბედათი / 4
 • სამეგრელო სენაკი სოფ. ზანა / 4
 • სამეგრელო ჩხოროწყუ სოფ. ქვედა ჩხოროწყუ / 2
 • სამეგრელო წალენჯიხა ქალ. წალენჯიხა / 3

პრეპარატით დამუშავების ხვალინდელი დღის განრიგი 20.07.2018

 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ჩაისუბანი / 3
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ჩაქვი / 3
 • გურია ლანჩხუთი სოფ. აცანა / 1
 • გურია ოზურგეთი სოფ. ასკანა / 2
 • გურია ოზურგეთი სოფ. ვაკიჯვარი / 2
 • გურია ოზურგეთი სოფ. ოზურგეთი / 2
 • გურია ჩოხატაური სოფ. განთიადი / 2
 • გურია ჩოხატაური სოფ. კოხნარი / 4
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ქვემო ხეთი / 3
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ჯვარცხმა / 3
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. დიმი / 4
 • იმერეთი ბაღდათი ქალ. ბაღდათი / 4
 • იმერეთი ვანი სოფ. ძულუხი / 4
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. მელაური / 2
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. ნაბაკევი / 1
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. ღანირი / 1
 • იმერეთი წყალტუბო სოფ. მაღლაკი / 3
 • იმერეთი ხონი სოფ. ზედა გორდი / 4
 • იმერეთი ხონი სოფ. ქუტირი / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. პირველი ონტოფო / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ნაწულუკუ / 7
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. რუხი / 7
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ტყაია / 5
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. სერგიეთი / 4
 • სამეგრელო სენაკი სოფ. უშაფათი / 4
 • სამეგრელო ჩხოროწყუ სოფ. ზუმი / 2
 • სამეგრელო წალენჯიხა ქალ. წალენჯიხა / 3

პრეპარატით დამუშავების ზეგიდელი დღის განრიგი 21.07.2018

ზეგიდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა