პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 17.09.2021

 • გურია ოზურგეთი სოფ. ბოხვაური / 3
 • გურია ოზურგეთი სოფ. გურიანთა / 4
 • გურია ოზურგეთი სოფ. მელექედური / 4
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. როხი / 5
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. მეორე სვირი / 7
 • იმერეთი ჭიათურა ქალ. ჭიათურა / 5
 • იმერეთი ხონი სოფ. ივანდიდი / 5
 • იმერეთი ხონი სოფ. ნახახულევი / 6
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. კახათი / 11

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 18.09.2021

 • გურია ლანჩხუთი სოფ. ნიგვზიანი / 7
 • გურია ოზურგეთი სოფ. დვაბზუ / 4
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. ზედა კვალითი / 5
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. პირველი სვირი / 7
 • იმერეთი ჭიათურა სოფ. რგანი / 5
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. მეორე ონტოფო / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. სეფიეთი / 3
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. ძველი აბაშა / 4
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. საჩინო / 5
 • სამეგრელო წალენჯიხა სოფ. ჯგალი / 6

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 19.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 20.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 21.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 22.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 23.09.2021

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა