პრეპარატით დამუშავების დღევანდელი დღის განრიგი 15.10.2018

 • აჭარა ქედა სოფ. პირველი მაისი / 4
 • გურია ოზურგეთი სოფ. მერია / 3
 • გურია ოზურგეთი სოფ. შრომა / 3
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ქვენობანი / 5
 • იმერეთი ბაღდათი სოფ. ნერგეეთი / 4
 • იმერეთი ვანი სოფ. ზედა ვანი / 3
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. დიდი ჯიხაიში / 3
 • იმერეთი ტყიბული სოფ. კურსები / 8
 • იმერეთი ტყიბული ქალ. ტყიბული / 8
 • იმერეთი წყალტუბო სოფ. საყულია / 3
 • იმერეთი ხონი სოფ. გოჩაჯიხაიში / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. სეფიეთი / 3
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. ქოლობანი / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. კოკი / 7
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ორსანტია / 2
 • სამეგრელო მარტვილი ქალ. მარტვილი / 8
 • სამეგრელო სენაკი სოფ. უშაფათი / 6
 • სამეგრელო წალენჯიხა ქალ. წალენჯიხა / 3

პრეპარატით დამუშავების ხვალინდელი დღის განრიგი 16.10.2018

 • აჭარა ქედა სოფ. პირველი მაისი / 4
 • გურია ჩოხატაური სოფ. გუთური / 1
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ხიდისთავი / 6
 • გურია ჩოხატაური სოფ. ჯვარცხმა / 4
 • იმერეთი ვანი სოფ. სალომინაო / 3
 • იმერეთი თერჯოლა სოფ. ძევრი / 4
 • იმერეთი სამტრედია სოფ. გორმაღალი / 3
 • იმერეთი ტყიბული სოფ. კურსები / 4
 • იმერეთი წყალტუბო სოფ. რიონი / 3
 • იმერეთი ხონი სოფ. ივანდიდი / 4
 • იმერეთი ხონი სოფ. ქუტირი / 4
 • სამეგრელო აბაშა სოფ. მარანი / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. შამგონა / 7
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. ვედიდკარი / 4
 • სამეგრელო სენაკი სოფ. ფოცხო / 3
 • სამეგრელო ხობი სოფ. გამოღმა პირველი ხორგა / 1
 • სამეგრელო ხობი სოფ. გაღმა პირველი ხორგა / 1

პრეპარატით დამუშავების ზეგიდელი დღის განრიგი 17.10.2018

ზეგიდელი დღის განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა