პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 15.08.2022

 • აჭარა ქობულეთი სოფ. კვირიკე / 4
 • აჭარა ქობულეთი სოფ. ქაქუთი / 4
 • იმერეთი ზესტაფონი სოფ. შროშა / 6
 • იმერეთი საჩხერე სოფ. არგვეთი / 3
 • იმერეთი ტყიბული სოფ. საწირე / 4
 • იმერეთი ხარაგაული სოფ. მოლითი / 1
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. დავითიანი / 3
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ინგირი / 4
 • სამეგრელო ზუგდიდი სოფ. ოქტომბერი / 5
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. თამაკონი / 8
 • სამეგრელო მარტვილი სოფ. პირველი გურძემი / 3

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 16.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 17.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 18.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 19.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 20.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 21.08.2022

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა