ღონისძიებების სია

ღონისძიების დასახელებასოფელითარიღისთ:წთ
ჭიათურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ზედა ბერეთისა30.05.201814:001641
წყალტუბოს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ჭოლევი30.05.201814:001499
წყალტუბოს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. სორმონი30.05.201812:001494
ჭიათურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ქვედა ბერეთისა30.05.201812:001638
ტყიბულის საინფორმაციო-საკოსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანქალ. ტყიბული30.05.201812:001807
ოზურგეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. იანეთი30.05.201812:001296
ბაღდათის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ხანი29.05.201816:001945
ჭიათურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. უსახელო29.05.201816:001634
ჩოხატაურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ჯვარცხმა29.05.201816:001411
ჩოხატაურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ინტაბუეთი29.05.201814:001410
ჭიათურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. წყალშავი29.05.201814:001631
წყალტუბოს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ზარათი29.05.201814:001493
ბაღდათის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ხანი29.05.201814:001942
სამტრედიის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ჭაგანი29.05.201814:001848
სამტრედიის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთანსოფ. ღანირი29.05.201812:001846
16 - 30, სულ 994 ჩანაწერი